http://www.ryszardy.pl 

Na zdjęciu: Hochołek Józef ,   Szota Jerzy