http://www.ryszardy.pl 

Na zdjęciu: Sularczyk Bożena ?