http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964
Zespół Czarne Koty jako zespół ZDK w Krakowie - Nowej Hucie podczas występu w Zakopanem pod skocznią narciarską.
Od lewej: Mirosław WoŸniak, Janusz Gajec, Leszek Fugiel, Marek Jamrozy.