http://www.ryszardy.pl 
47 rocznica powstanie zespołu RUBINY - Włocławek 2010