www.universalbal.pl 

Bardzo dawno temu..


Parada PCK-Warszawa - 1938 rok - na zakonczenie kursu PCK - "Gazownictwo - Obrona terytorialna kraju" W pierwszym szeregu salutujacy:
Zdzisława Kanik-Łątka
pasja: Vocal / śpiew oraz Violin / skrzypce (w młodosci)

Parada PCK-Warszawa - 1938 rok - na zakonczenie kursu PCK - "Gazownictwo - Obrona terytorialna kraju" W pierwszym szeregu salutujacy:
Ludwik Kanik
Pasja instrumentalna: fortepian i organy kościelne