www.universalbal.pl 
g

Właściciel Cyrku Herrn Carl Althoff w czasie II wojny światowej, uratował wiele osób, dając im schronienie i pracę !!! Cyrk wystęepował prawie do końca wojny, również dla wojska, więc gestapo aktorów nie prześladowało !!! w kilku miastach gdzie odbywały się występy cyrku przychodzili ludzie dziękujęc mu za uratowanie życia im lub ich rodzicom