www.ryszardy.pl 
Od lewej: Les Leonard Canick van Bal ,   Andrzej Piskorski ,            
 
Od lewej: Les Leonard Canick van Bal ,   Andrzej Piskorski ,