www.universalbal.pl Zbiórka pieniędzy dla powodzian w Polsce - "Polish Center" w Allentown- Pensylwania i "Cisza-Ilsilencjum wykonuje Leader zespołu Universal Les Leonard Bal-Canick